HUSORDEN

1. Gæster

Der gælder 2 forskellige regelsæt for henholdsvis sommersæson og vinter.
Definition på sommersæson: Fra og med påske til og med efterårsferie uge 42, Juleferie og vinterferie uge 7

I denne periode kan vi i ferier, weekender og helligdage tage 1-2 overnattende gæster med. Medlemmers hjemmeboende  børn uanset alder regnes ikke som gæster. Ingen begrænsninger for dagsgæster.

I hverdagene og i vintersæsonen ingen begrænsninger, dog skal samtlige medlemmer orienteres  mindst to uger forinden, hvis vi tager mere end 3 overnattende gæster med.

Børn af medlemmer, der på egen hånd ønsker at bruge huset, er, uanset alder, altid velkomne til via e-mail at høre, om det er i orden. Ligesom børn af medlemmer altid er velkomne til at forhøre sig om muligheden for at medbringe deres egne gæster til huset. Andre medlemmer kan afslå anmodningen, hvis børns brug på egen hånd (med eller uden egne gæster) passer dårligt.

Medlemmer har dog til en hver tid adgang til eget hus og fortrinsret til et værelse.

2. Tilmeldinger

Man skriver i vores google-kalender, hvornår man kommer og hvor mange dage, man bliver. Ændringer skal registreres i kalenderen og man opfordres til også at melde ændringer til telefonsvareren (særligt i sommerperioden, hvor der ofte er nogen i huset) og via e-mail.

Ved arbejdsweekender og fælles arrangementer skal der gives tilmeldinger eller afbud til administrator.

3. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes altid  2. lørdag i marts.

Generalforsamlingen fastsætter gruppernes budget med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Grupperne udarbejder arbejdsplaner for årets arbejdsweekender. Disse arbejdsbeskrivelser gælder for resten af året, så der altid vil være opgaver til aktive brugere, også selvom man er forhindret i at deltage i de planlagte weekender.

4. Arbejdsweekender

Der afholdes to arbejdsweekender om året, der afholdes omkring 2. lørdag i maj og 2. lørdag i september.
Aktive brugere af huset er forpligtede til at deltage i vedligeholdelsen af huset. Håndværkere og professionel hjælp rekvireres efter aftale med administrator.

5. Hensynsregler ved afrejse

 • Køleskab tømmes, ingen fordærvelige madrester efterlades
 • Affald tømmes, husk kaffefilter og spand på toilettet
 • Tomme vinflasker og lignende fjernes, der er flaskecontainer for enden af Lærkevej
 • Rengøring / støvsugning / fejning af anvendte arealer, evt. gulvvask. Gulvvask, hvis man har haft gæster. Alle bordflader tørres af. Badeværelse: håndvask, toilet og gulv. Køkken: køkkenvask, komfur, gulv, termokander tømmes og skyldes
 • Opvaskemaskinen må ikke køre, når huset forlades
 • Brænde og kvas tages ind
 • Stil radiatorer på 16 C
 • Døre til værelser lukkes – alle andre døre skal stå åbent
 • Parasol tages ind
 • Brugte håndklæder lægges til vask
 • Alle yderdøre og vinduer tjekkes. Vær opmærksom på, at nogle af dem skal løftes lidt i håndtaget for at kunne smækkes
 • Der skal altid være kaffe, te, tændstikker, toiletpapir, affaldsposer og rengøringsmidler.
  Sørg for nyindkøb, hvis du har brugt det sidste af nogle af disse effekter. Regningen balancerer som regel med forbruget ved lejlighedsvise indkøb. Ved større indkøb på én gang kan disse fratrækkes huslejen
 • Der fyldes op med øl og vand af bilende medlemmer, når der er behov for det

6. Husdyr

Husdyr er grundet allergiproblemer ikke tilladt inde i huset.

7. Økonomi

Huslejen betales altid forud.
For udlæg som fratrækkes huslejen sendes bilag samtidig til økonomiansvarlig / kasserer.
Udlæg afregnes inden for det kalenderår, hvor man har haft dem.

Vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger 4. maj og 8. september 2007 og ændret på generalforsamlingen 1. marts 2008